FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
189 103 074 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
187 587 445 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
99 %
VÝDAJE ROZPOČET
208 348 370 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
185 692 337 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
89 %
SALDO ROZPOČET
-19 245 296 Kč
SALDO SKUTEČNOST
1 895 108 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU