FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
1
Daňové příjmy
8 113 510 Kč
2
Nedaňové příjmy
4 499 210 Kč
4
Přijaté transfery
1 851 151 Kč
3
Kapitálové příjmy
536 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
3
Služby pro obyvatelstvo
8 566 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 529 640 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 038 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
619 151 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
435 580 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
34 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
8 566 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 529 640 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 038 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
619 151 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
435 580 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
34 000 Kč