FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
4
Přijaté transfery
48 102 426 Kč
1
Daňové příjmy
10 381 490 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 248 500 Kč
3
Kapitálové příjmy
395 570 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
2
Průmyslová a ostatní odvětví
69 867 458 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
10 385 626 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
334 300 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
96 650 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
14 600 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
-2 957 093 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
69 867 458 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
10 385 626 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
334 300 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
96 650 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
14 600 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
-2 957 093 Kč