FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
12 576 393 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 064 914 Kč
4
Přijaté transfery
1 842 414 Kč
3
Kapitálové příjmy
82 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
5 654 121 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 161 398 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 343 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
996 729 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
60 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 654 121 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 161 398 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 343 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
996 729 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
60 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč