FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
1
Daňové příjmy
7 734 290 Kč
4
Přijaté transfery
7 127 057 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 319 632 Kč
3
Kapitálové příjmy
808 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
3
Služby pro obyvatelstvo
9 299 567 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 054 118 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
748 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
365 680 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
160 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
32 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
9 299 567 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 054 118 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
748 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
365 680 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
160 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
32 000 Kč