FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
11 637 461 Kč
4
Přijaté transfery
3 409 022 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 215 997 Kč
3
Kapitálové příjmy
382 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
3
Služby pro obyvatelstvo
8 278 073 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 268 169 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 505 398 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
413 529 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
177 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
8 278 073 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 268 169 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 505 398 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
413 529 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
177 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 000 Kč