FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
1
Daňové příjmy
9 569 480 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 121 366 Kč
4
Přijaté transfery
2 034 258 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 241 700 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
3
Služby pro obyvatelstvo
5 691 600 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 980 258 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
615 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
563 080 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
87 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
31 500 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 691 600 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 980 258 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
615 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
563 080 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
87 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
31 500 Kč