FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
4
Přijaté transfery
15 524 172 Kč
1
Daňové příjmy
10 487 029 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 543 315 Kč
3
Kapitálové příjmy
89 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
2
Průmyslová a ostatní odvětví
29 045 790 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 070 693 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 862 699 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
150 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
23 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
-3 509 180 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
29 045 790 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 070 693 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 862 699 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
150 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
23 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
-3 509 180 Kč