FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
14 077 080 Kč
4
Přijaté transfery
3 851 747 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 125 090 Kč
3
Kapitálové příjmy
111 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
10 396 873 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 324 783 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 405 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 049 780 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
44 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
10 396 873 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 324 783 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 405 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 049 780 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
44 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč