FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
12 340 130 Kč
Nedaňové příjmy
2 033 244 Kč
Přijaté transfery
1 788 328 Kč
Kapitálové příjmy
82 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
5 568 351 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
5 159 868 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 343 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
885 500 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
60 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 568 351 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
5 159 868 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 343 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
885 500 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
60 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč