FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 28.02.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
14 077 080 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 085 890 Kč
4
Přijaté transfery
1 505 678 Kč
3
Kapitálové příjmy
103 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
7 489 865 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 900 783 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 571 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 005 280 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
44 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
7 489 865 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 900 783 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 571 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 005 280 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
44 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč