FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.03.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
12 325 130 Kč
Nedaňové příjmy
2 007 080 Kč
Přijaté transfery
1 132 820 Kč
Kapitálové příjmy
82 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Všeobecná veřejná správa a služby
5 126 220 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 102 280 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 243 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
386 500 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
60 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
5 126 220 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 102 280 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 243 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
386 500 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
60 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč